-->

Sebaik-baik permintaan

Sebaik-baik permintaan atau permohonan yang patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wata'ala adalah permintaan akan keistiqamahan dalam menjalankan segala yang diperintahkan-Nya. Memohonkepada Allah agar di beri keteguhan iman dan keyakinan dengan kemantapan hati yang sungguh-sungguh, serta agar diberi ketekunan dan keistiqamahan dalam menjalankan ibadah. Mentaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya.
Sebaik-baik permintaan

Memohon atau meminta kepada Allah baik, yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat dari pada meminta sesuatu yang menurut kehendak dan kesenangan kita. Padahal apa yang kita kehendaki belum tentu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi kita. Memohon kepada Allah Subhanahu wata'ala adalah harapan dalam bentuk do'a dan usaha, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wata'ala dan sunnah Rasul-Nya.

Memohon kepada Allah Subhanahu wata'ala sesuatu yang di ridhai-Nya dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wata'ala dari yang di murkainya. Meminta di jauhakan dari hal-hal yang menyibukkan kita hingga membuat lalai, memohon agar di jauhkan dari apa-apa yang menjadikan kita jauh dari-Nya, meminta segala sesuatu yang yang diridhainya yang menjadi tujuan akhir dari apa-apa yang kita cita-citakan.

seorang hamba barulah dikatakan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wata'ala apa bila ia memenuhi semua perintah Allah Subhanahu wata'ala dan meninggalakan larangan-larangan-Nya, keteguhan hati berpegang kepada perintah Allah Subhanahu wata'ala dan tidak mudah melepaskannya adalah syarat mutlak bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata'ala dan memohon pertolongan-Nya.

Memohon dalam menjalankan ibadah di mudahkan dan segala urusan yang bersangkutan dengan Islam dan kaum muslimin walmuslimah, Begitu juga memohon kepada Allah Subhanahu wata'ala agar tidak tergelincir kepada perbuatan maksiat dan dosa serta di beri kekuatan untuk berbakti dan taat kepada-Nya sampai akhir hayat kita.

Itulah sebaik-baik permintaan, semoga dengan sedikit artikel ini dapat menjadikan kita seorang hamba yang teguh hati dan pendirian serta tetap istiqamah dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini sampai akhirat kelak. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Berlangganan update artikel terbaru via email: