-->

Nisab Kambing atau Biri-biri

Syarat diwajibkan zakat binatang ternak ini empat perkara ialah (1). Binatang itu terdiri dari Unta, Sapi, Kerbau, Kambing dan atau Biri-biri. Karena itu tidak wajib mengeluarkan zakat binatang yang selain dari yang disebutkan diatas seperti kuda, badak, kijang, rusa dan sebagainya. (2). Hendaknya binatang itu cukup nisabnya.
Nisab Kambing atau Biri-biri

Nisab Kambing atau Biri-biri

Nisab Kambing atau Biri-biri empat puluh ekor zakatnya seekor kambir atau biri-biri, seratus dua puluh satu ekor kambing atau biri-biri zakatnya dua ekor kambing atau biri-biri, dua ratus satu ekor kambing atau biri-biri zakatnya tiga ekor kambing atau biri-biri, empat ratus satu ekor kambing atau biri-biri zakatnya empat ekor kambing atau biri-biri. Demikian selanjutnya dalam kelipatan seratus ekor zakatnya bertambah satu ekor kambing atau biri-biri.

Terbilang dengan angka
Jumlah Kambing atau Biri-biriBesar zakat
40-1201 ekor kambing (2th) atau biri-biri
121-2002 ekor kambing atau biri-biri
201-3003 ekor kambing atau biri-biri
301-4004 ekor kambing atau biri-biri
401-5005 ekor kambing atau biri-biri

Jumlah yang diantara dua nisab tidak dikenakan zakat dan ini dinamakan waqas. Sebanyak-banyak waqas pada kambing dan biri-biri seratus sembilan puluh depalapn yaitu antara bilangan dua ratus satu dan empat ratus. Dan juga tidak dibebankan kepada pemilik ternak untuk memberikan atau mengeluarkan makhadin yang baik dan yang disayangi jika semua ternak yang dimilikinya kurus.

Ini berlaku pada semua jenis binatang ternak yang disebutkan pada yang wajib zakat binatang ternak. Begitu juga sebaliknya, yaitu hendaklah memberikan atau mengeluarkan mukhadin yang baik dan yang disayangi jika memiliki pada binatang ternaknya tersebut.

Berlangganan update artikel terbaru via email: